E V E L I N  M Ü Ü R I P E A L

eesti keele kui võõrkeele /

soome keele õpetaja

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti keel võõrkeelena eriala ning lisaerialana soome keele ja kirjanduse õpetaja kutse.

1999. aastal kaitsesin samas teadusmagistri kraadi. Olen täiendanud end Turu Ülikoolis ja esinenud ka erinevatel seminaridel ja konverentsidel keele õpetamist ja metoodikat puudutavate teemadega Lissabonis, Kaunases, Riias, Oulus, Niagaras.

Lisaks olen  õpetanud Tallinna Ülikoolis õpetajaid-magstritudengeid ja koostöös hea kolleegi Leiliga koolitanud erinevatel täienduskoolitustel ka keeleõpetajaid Eestis.

Kuulun Eesti Võõrkeeleõpetajate Liitu ja kuni 2016. aastani olin  aktiivselt tegev eelnevalt mainitud liidu juhatuses.

Alates 2011. aastast olen pakkunud koostöös heade kolleegidega keelekursuste pakkumist vabahariduse raames täiskasvanud õppijatele Rae vallas.

Keeleõpetajana olen kogenud ja usun, et igas vanuses keele õppimine on võimalik, lisab elule värve ning selles protsessis olemine nii õpetaja kui õppijana on suur nauding.

Minu CV.