Kursuse hind kujuneb järgmiste põhimõtete alusel:
3-5 õppijat– ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min) 9, 60 eur
6-7 õppijat – ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min) 7, 60 eur
8-10 õppijat – ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min) 6, 40 eur
   

Kursuse lõplik hind selgub läbirääkimiste käigus.

Kursuse eest tasutakse arve alusel pool ettemaksuna ja ülejäänud summa pärast kursuse lõppu.

INDIVIDUAALÕPPES ja MINIGRUPPIDES on õpetaja ainult õppijate päralt.
Individuaaltundides õpitakse korraga 2 x 45 minutit. Tundide toimumise ajad lepitakse kokku jooksvalt.
Individuaaltunni maksumus on 20 eur, proovitunni hind 14 eur.
  Kursust saab osta pakettidena:
  20-tunnine (20 x 45) pakett 320 eur 45 min 16 eur
  30-tunnine (30 x 45) pakett 465 eur 45 min 15, 50 eur
  40-tunnine (40 x 45) pakett 600 eur 45 min 15 eur