Kursuse hind kujuneb järgmiste põhimõtete alusel:
3-5 õppijat– ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min) 10,00 eur
6-7 õppijat – ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min)   9,00 eur
8-10 õppijat – ühe õpilase akadeemilise tunni (45 min)   8,60 eur
   

Kursuse lõplik hind selgub läbirääkimiste käigus.

Kursuse eest tasutakse arve alusel pool ettemaksuna ja ülejäänud summa pärast kursuse lõppu.

INDIVIDUAALÕPPES ja MINIGRUPPIDES on õpetaja ainult õppijate päralt.
Individuaaltundides õpitakse korraga 2 akadeemilist tundi s.o 2 x 45 minutit. Tundide toimumise ajad ja tunniplaan koostatakse kokkuleppel õppijaga.
Individuaaltunni maksumus on 25,00 eur, proovitunni hind 19,00 eur.
  Kursust saab osta pakettidena:
  20-tunnine (20 x 45) pakett 900 eur 45 min 20,00 eur
  30-tunnine (30 x 45) pakett 780 eur 45 min 18,00 eur
  40-tunnine (40 x 45) pakett 680 eur 45 min 17,00 eur